• Foto voor slider

Advocatenkantoor Van Weelderen B.V. is een ambitieus kantoor met een commerciele inslag. Wij combineren kwaliteit met laagdrempeligheid en aantrekkelijke tarieven. Een no-nonsense benadering waarin snelheid van handelen, vertrouwen en korte lijnen met de client voorop staan.

 

portret vanweelderenOprichter Richard van Weelderen is in 1994 afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen met als specialisatie Ondernemingsrecht. Vanaf 1994 heeft hij gewerkt op een gerechtsdeurwaarderskantoor, eerst als jurist en hoofd incasso en later als tk-gerechtsdeurwaarder. Hij heeft de opleiding tot gerechtsdeurwaarder met goed gevolg afgerond.

In 2000 maakte Van Weelderen de overstap naar de advocatuur. Vanaf 2000 was hij werkzaam bij Van Vliet & Van Donselaar Advocaten te Apeldoorn, vanaf 2003 als partner.

Sinds 1 januari 2008 heeft Van Weelderen zijn eigen advocatenkantoor, gespecialiseerd in ondernemingsrecht, huurrecht bedrijfsruimte, en insolventierecht (bedrijven in moeilijkheden). Bovenal is Van Weelderen gespecialiseerd in de behandeling van incassozaken en treedt hij regelmatig op als curator in faillissementen. Tot zijn clienten behoren bankinstellingen, ondernemers in het MKB, aannemers, leasebedrijven en particulieren.

Tot zijn clienten behoren bankinstellingen, ondernemers in het MKB, aannemers, leasebedrijven en particulieren.

Richard van Weelderen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: Insolventierecht
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op het rechtsgebied Insolventierecht.

 

Volg ons op LinkedIn

  • Advocatenkantoor Van Weelderen adviseert partijen die bij een faillissement betrokken zijn, waaronder schuldeisers en bestuurders.

  • Onder ondernemingsrecht vallen alle kwesties die samenhangen met de rechten en plichten van bedrijven en ondernemers.

  • Uw klant blijft in gebreke met tijdige betaling van zijn rekeningen. U heeft inmiddels een aanzienlijk bedrag te vorderen terwijl enig uitzicht op spoedige betaling ontbreekt ondanks meerdere toezeggingen hiertoe. Een gerechtelijke procedure lijkt onontkoombaar.

  • Geld is pas verdiend als het ook daadwerkelijk op uw bankrekening staat. U kunt als ondernemer voorkomen dat vorderingen te lang openstaan.