• Foto voor slider

Over ons

Advocatenkantoor Van Weelderen B.V. is een ambitieus kantoor met een commerciele inslag. Wij combineren kwaliteit met laagdrempeligheid en aantrekkelijke tarieven. Een no-nonsense benadering waarin snelheid van handelen, vertrouwen en korte lijnen met de client voorop staan.

Lees hier onze algemene voorwaarden

Ontevreden over onze dienstverlening?

Ons kantoor doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening.

  • Advocatenkantoor Van Weelderen adviseert partijen die bij een faillissement betrokken zijn, waaronder schuldeisers en bestuurders.

  • Onder ondernemingsrecht vallen alle kwesties die samenhangen met de rechten en plichten van bedrijven en ondernemers.

  • Uw klant blijft in gebreke met tijdige betaling van zijn rekeningen. U heeft inmiddels een aanzienlijk bedrag te vorderen terwijl enig uitzicht op spoedige betaling ontbreekt ondanks meerdere toezeggingen hiertoe. Een gerechtelijke procedure lijkt onontkoombaar.

  • Geld is pas verdiend als het ook daadwerkelijk op uw bankrekening staat. U kunt als ondernemer voorkomen dat vorderingen te lang openstaan.