• Foto voor slider

Uw klant blijft in gebreke met tijdige betaling van zijn rekeningen. U heeft inmiddels een aanzienlijk bedrag te vorderen terwijl enig uitzicht op spoedige betaling ontbreekt ondanks meerdere toezeggingen hiertoe. Een gerechtelijke procedure lijkt onontkoombaar.

In dit soort gevallen kan het de moeite lonen om conservatoir beslag te laten leggen op de vermogensbestanddelen van uw debiteur. Nog voordat een procedure aanhangig is gemaakt, wordt aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank toestemming gevraagd om bij voorbeeld beslag te leggen op de onroerende zaak van de wederpartij, of om onder een bank beslag te leggen, waardoor de bankrekening van de wederpartij wordt getroffen, of om beslag te leggen onder de (handels)debiteuren van de wederpartij.

Advocatenkantoor Van Weelderen is bij uitstek gespecialiseerd in het voeren van dergelijke procedures. Het verlof voor het leggen van dergelijke beslagen mag alleen ingediend worden door een advocaat. Met deze maatregelen kunt u voorkomen dat u, na het voeren van een langdurige procedure, erachter komt dat uw wederpartij alle vermogensbestanddelen heeft vervreemd en u wel een vonnis heeft, maar uw wederpartij geen verhaal meer biedt.

  • Advocatenkantoor Van Weelderen adviseert partijen die bij een faillissement betrokken zijn, waaronder schuldeisers en bestuurders.

  • Onder ondernemingsrecht vallen alle kwesties die samenhangen met de rechten en plichten van bedrijven en ondernemers.

  • Uw klant blijft in gebreke met tijdige betaling van zijn rekeningen. U heeft inmiddels een aanzienlijk bedrag te vorderen terwijl enig uitzicht op spoedige betaling ontbreekt ondanks meerdere toezeggingen hiertoe. Een gerechtelijke procedure lijkt onontkoombaar.

  • Geld is pas verdiend als het ook daadwerkelijk op uw bankrekening staat. U kunt als ondernemer voorkomen dat vorderingen te lang openstaan.