• Foto voor slider

Advocatenkantoor Van Weelderen adviseert partijen die bij een faillissement betrokken zijn, waaronder schuldeisers en bestuurders.

Ook buiten faillissement kunnen wij u van dienst zijn, bijvoorbeeld door bijstand te verlenen bij het aanvragen van uitstel van betaling, een buitengerechtelijke schuldsanering of een doorstart.

Advocatenkantoor Van Weelderen staat ook crediteuren en bestuurders bij die te maken hebben met bedrijven in moeilijkheden. Voorts treden de advocaten van ons kantoor op als curator in faillissementen.

  • Advocatenkantoor Van Weelderen adviseert partijen die bij een faillissement betrokken zijn, waaronder schuldeisers en bestuurders.

  • Onder ondernemingsrecht vallen alle kwesties die samenhangen met de rechten en plichten van bedrijven en ondernemers.

  • Uw klant blijft in gebreke met tijdige betaling van zijn rekeningen. U heeft inmiddels een aanzienlijk bedrag te vorderen terwijl enig uitzicht op spoedige betaling ontbreekt ondanks meerdere toezeggingen hiertoe. Een gerechtelijke procedure lijkt onontkoombaar.

  • Geld is pas verdiend als het ook daadwerkelijk op uw bankrekening staat. U kunt als ondernemer voorkomen dat vorderingen te lang openstaan.