• Foto voor slider

Vanuit de richting Amsterdam/Amersfoort of de richting Hengelo/Enschede volgt u de A1. Vanuit de richting Groningen/Leeuwarden of Maastricht/Den Bosch rijdt u via de A50 naar de A1 en slaat u af richting Deventer/Hengelo.

U neemt de afslag Deventer.

Bij de stoplichten gaat u rechtsaf richting het centrum. Na 500 m. slaat u rechtsaf, doorgaand verkeer volgen (Hanzeweg). Blijf de weg volgen, deze gaat over in de Amstellaan. U rijdt nu onder het spoorviaduct door. Bij het 2e stoplicht gaat u rechtsaf, richting Raalte.

Na ca. 300 m. gaat u de 1e weg rechts, de Brinkgreverweg op. U rijdt nu Schalkhaar binnen. De Brinkgreverweg gaat hier over in de Koningin Wilhelminalaan. Op de rotonde neemt u de laatste afslag (rechtdoor, u blijft op de Koningin Wilhelminalaan). Na ca. 200 m. ziet u ons witte kantoorpand aan de rechterzijde. U kunt parkeren voor het pand.

 

  • Advocatenkantoor Van Weelderen adviseert partijen die bij een faillissement betrokken zijn, waaronder schuldeisers en bestuurders.

  • Onder ondernemingsrecht vallen alle kwesties die samenhangen met de rechten en plichten van bedrijven en ondernemers.

  • Uw klant blijft in gebreke met tijdige betaling van zijn rekeningen. U heeft inmiddels een aanzienlijk bedrag te vorderen terwijl enig uitzicht op spoedige betaling ontbreekt ondanks meerdere toezeggingen hiertoe. Een gerechtelijke procedure lijkt onontkoombaar.

  • Geld is pas verdiend als het ook daadwerkelijk op uw bankrekening staat. U kunt als ondernemer voorkomen dat vorderingen te lang openstaan.